Integritetspolicy för Next

Next Revision i Gävle AB och nextrev redovisning ab,
nedan benämnt Next, har följande integritetspolicy.

Personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med “personuppgifter” eller “data” menar vi de uppgifter som vi har och samlar in om dig som befintlig eller potentiell kund, prenumerant av vårt nyhetsbrev eller besökare av vår sajt.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att allt från namn och kontaktuppgifter till IP-adress eller intressen kan anses vara personuppgifter.

Allt som sker med dina personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller manuellt. Behandling av personuppgifter innefattar alltså till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, framtagning, användning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund. Det finns ett antal rättsliga grunder att luta sig mot, men all Nexts behandling av personuppgifter grundar sig i någon av följande två: “Samtycke” eller “Fullgörande av avtal”.

Dessa innebär kort och gott antingen (1) att du lämnat ditt samtycke till behandlingen eller (2) att behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra ett avtal med dig.

Insamling av personuppgifter och hur vi använder dem

Prenumeration på nyhetsbrev och e-postutskick
När du väljer att prenumerera på Nexts nyhetsbrev eller laddar ner något på Nexts hemsida fyller du i ett formulär där du får ange dina kontaktuppgifter. Då får du ett bekräftelsemail till din inkorg. Genom att klicka på bekräftelselänken i mailet godkänner du att, via e-post, ta emot vårt återkommande nyhetsbrev, information om relevanta nyheter och produktinformation från Next.
Rättslig grund: Samtycke

Intresseanmälan på Nextrev.se
Om du överväger att bli kund till oss på Next, eller vill ställa frågor om hur Nexts tjänster fungerar får du fylla i ett kontaktformulär på sajten, där du anger dina uppgifter så att vi kan kontakta dig med mer information. I detta fall behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna föra en dialog och/eller inleda en kundrelation med dig. Om den eventuella affären skulle utebli behåller vi dina personuppgifter i syfte att förse dig med relevanta ekonominyheter, nyhetsbrev samt information om produktnyheter, såvida du inte begär att vi ska radera uppgifterna, till exempel genom att avanmäla dig från våra e-postutskick.
Rättslig grund: Samtycke

Kundrelation
När du blivit kund hos Next behandlar vi din data och dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som användare och för att kunna hantera och leverera tjänster i enighet med ditt avtal.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vem får tillgång till din data?

Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser det vara nödvändigt för att fullfölja ett avtal, utveckla vår tjänst eller på annat sätt föra våra processer framåt. De parter som kan komma att få tillgång till din data är:

Underleverantörer och andra som arbetar för Next
Next använder vissa tillförlitliga tredje parter för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Det innebär att även dessa parter – såväl inom som utanför EU/ESS – behöver viss information om dig som kund.

Tredje part får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än vad som anges i våra villkor till dem. I relation till samarbetspartners utanför EU/ESS vidtas särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.

Andra applikationer
Du kan, genom ditt eget godkännande, ge tredje part åtkomst till din information och ditt konto genom exempelvis Fortnox API:er. Deras användning av dina uppgifter kommer då att styras av deras sekretesspolicy och villkor.

Myndigheter, lagar och bestämmelser
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – till exempel till polisen. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att (1) följa lagen; (2) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (3) förebygga bedrägeri eller missbruk av Nexts tjänster.

Övriga
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Next. Detta gäller dock bara om det sker på din egen begäran.

Hur vi skyddar data & hur länge vi sparar den

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla nya säkerhetsfunktioner för att skydda våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenters data.

Next sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du inte längre är kund hos oss kommer vi att radera din information när det är möjligt, men observera att det (1) kan finnas en viss fördröjning vid radering av våra servrar och säkerhetskopior och (2) att vi kan behålla information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal.

Personuppgifter om dig som angivit intresse eller valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev hanteras av oss tills du begär att vi raderar dem, till exempel genom att avanmäla dig från våra e-postutskick.

Dina rättigheter

Viss behandling av din data baseras på att vi har ditt samtycke, vilket du alltid har rätt att återkalla. För att tillhandahålla dig som kund våra tjänster behöver vi dock behandla och hantera din data. Om du väljer att inte lämna din data till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla de tjänster du önskar.

Du har även rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst:
  • begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
  • begära att få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att Next ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  • begära att begränsa vår hantering av dina personuppgifter
  • begära att vi delar dina uppgifter till tredje part
  • invända mot vår behandling av personuppgifter.
Kontakta i så fall Next på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du kan även lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

För frågor om vår datahantering, kontakta info@nextrev.se

Cookies

Vi använder tekniker som cookies för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen samt att komma ihåg din mailadress för att underlätta nästa gång du ska fylla i ett formulär på sajten. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna.