Revision

Vårt mål är att vara närvarande och lyhörda för
att fånga upp just ditt företags specifika behov
revisionen är till för dig.

Vår ambition är att alla våra kunduppdrag utvecklas till en lång och givande relation. Det ska finnas ett ömsesidigt förtroende mellan revisorn och företagaren. Vi uppnår det genom att ge en personlig service samt att vara närvarande och tillgängliga – du ska känna att du alltid har din revisor nära till hands.

Din revisor planerar och genomför revisionen på ett så effektivt sätt som möjligt. Revisorn avrapporterar konkreta och användbara råd och förslag till förbättringar avseende redovisningen, risker, rutiner, skatter och utdelning.

I en allt mer digitaliserad omvärld ställs det idag stora krav på ditt företags ekonomiska information - den ska inte bara vara uttömmande och tillförlitlig – den ska dessutom vara snabb. För dig som företagare ligger det ett värde i att en revisor säkerställer att informationen är rätt, för att du ska undvika onödiga risker för såväl oavsiktliga som avsiktliga fel. Att informationen är kvalitetssäkrad av en revisor gör dessutom att företaget skapar trovärdighet gentemot aktieägare, finansiärer, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

Kontakta oss


Telefon

026 650 400

E-post

info@nextrev.se

lagstadgad & oberoende REVISION

ENLIGT särskild överens-kommelse

Översiktlig granskning

revisorSINTYG