Redovisning

Den löpande redovisningen ska bara fungera - inte ta onödig tid från kärnverksamheten.

Vi utmanar traditionell redovisning genom att arbeta i flera av marknadens främsta verktyg. Redovisningen är digital och till stor del automatiserad. Den smarta webbaserade redovisningen förkortar hanteringstider och förenklar uppföljning och rapportering.
​​​​​​​
Vårt mål är att frigöra tid från bokföringen så att du ska kunna fokusera på det du och ditt företag är bäst på och det ni brinner för. Vi kan se till att du aldrig mer behöver se en leverantörsfaktura i pappersformat, och att kvitton & utlägg bokförs via mobiltelefonen så att du slipper hålla reda på papperskvittona.

Löpande och proaktiv rådgivning är en naturlig del i alla våra redovisningsuppdrag. Vi uppnår detta genom att arbeta nära och ha regelbunden kontakt med dig som företagare.

Rapporter uppdateras i realtid utifrån bokföringen, vilket ger dig rätt beslutsunderlag och full kontroll över företagets betalningsflöden och ekonomiska situation – oavsett om du sitter vid datorn på kontoret eller i solstolen med mobiltelefonen.

Kontakta oss


Telefon

026 650 400

E-post

info@nextrev.se

Bokföring

mobilapp

scanning

BUdget & analys

rapporter

bokslut & årsredovisning

deklarationER

kundfakturor

Leverantörs-fakturor

löner

tidrapport

kvitton
& utlägg

Kassaflödes-analys

Koncern-redovisning